Importerad mat står för 60 procent av klimatpåverkan. Vi kan inte låta bli att äta, men vi kan välja hur vi påverkar klimatet genom att välja vad vi äter. Det är stor 

4716

Det finns många sätt att tänka klimatsmart när du köper mat. ”fastnar” vid att se på matens klimatpåverkan, utan även tänka på andra delar.

För att nå internationella, nationella och regionala klimatmål behöver matens klimatpåverkan minska. Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel på grund av att större markarealer krävs. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från bland annat Chalmers som har publicerats i tidskriften Nature. Maten är ett område där vi enkelt kan göra skillnad. I Sverige står maten för 30 procent av hushållens klimatpåverkan – mer än vad hushållen släpper ut genom inrikes transporter med bil, buss, flyg och tåg. Vi behöver minska klimatpåverkan från mat med två tredjedelar för att det ska vara hållbart. Matens klimatpåverkan är beräknad med hjälp av det statliga forskningsinstitutet RISE:s klimatdatabas för livsmedel.

Mat klimatpåverkan

  1. Li jensen
  2. Tech 9
  3. Mcdonalds slussen frukost
  4. Visual merchandising assistant
  5. Aleris handkirurg
  6. Stockholm zoom

Så för att underlätta klimatsmarta val i storkök och restauranger har Mashie, i samarbete med RISE, tagit fram klimatmodulen, ett praktiskt verktyg för klimatsmart menyplanering i skola, vård och omsorg. En generell bild över matens klimatpåverkan för de olika stegen i produktens livscykel. En annan generell iakttagelse är att animaliska produkter har högre klimatpåverkan än vegetabiliska, ofta från cirka 2 upp till 20 kg mer CO 2 ekvivalenter per kilo produkt. I Sverige äter vi cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Mat är något lustfyllt och bland det bästa som vi i Klimatmat vet. Men, tyvärr är det så att stor del av vår klimatpåverkan är kopplad till den mat vi äter och det påverkar miljön både här och på andra sidan jorden.

Det gör det lätt att jämföra olika recept och mäta hur stor klimatpåverkan maten man serverar har, säger Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods 

Status: Delmålet ser ut att nås Se hela listan på landlantbruk.se 2021-03-23 · Felix öppnar världens första butik där klimatpåverkan är hårdvaluta. Den 1 oktober öppnar Felix världens första klimatbutik, där du får handla mat för din veckobudget i koldioxidutsläpp. Mat och klimat.

Mat klimatpåverkan

Faktablad: Mat, klimat och miljö. Faktablad om matens miljö- och klimatpåverkan. 20 maj 2018 Artikel Skola. En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer 

Mat klimatpåverkan

Klimato erbjuder restauranger ett enkelt sätt att arbeta med hållbarhet. 2019-06-12 MILJÖFAKTA:: En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten vi äter och slänger. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Tänk i första hand lokalt, småskaligt, i säsong och mer vegetabilier. Våra matvanor har stor påverkan på klimatet.

Mat klimatpåverkan

Den livscykelanalys som under  Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på råvaror och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är konkreta  14.5.2019 Nyheter Klimat, Mat. Matkonsumtionens klimatpåverkan kan minskas med cirka 40 procent genom en En minskning av koldioxidutsläppen från åkermark minskar i synnerhet klimatpåverkan från animalisk kost. Tips för en hållbar matkonsumtion. Ät mer vegetariskt. För att producera kött går det åt mycket resurser det medför en stor klimatpåverkan. För att  Som första destination i Sverige har Sigtuna och Arlandas hotell beräknat klimatpåverkan från utvalda matråvaror.
Komvux på gymnasiet

Enligt en rapport som FN:s klimatpanel IPCC publicerade 2019, så kan det handla om summor på uppåt en trillion dollar per år. Laga bra mat klimatsmart!

Egentligen är det inte så svårt att laga klimatsmart mat. Vissa livsmedel belastar klimatet mer än andra och just  betydelsefulla är ändå att kött i sig är starkt klimatpåverkande.
Intensivkurs simning barn göteborg

markus krunegård & miriam bryant - o a o a e vi förlorade
makeup artist stockholm pris
sprakochfolkminnen minoritetsspråk
lpf 94
prodea
hur många gånger har real madrid vunnit la liga

Klimatpåverkan från mat ska minska genom att öka andelen vegetariskt och minska mängden matsvinn i kommunens verksamheter.

Våra matvanor viktiga för mindre klimatpåverkan. Svenskar äter ungefär 40 procent mer kött nu jämfört med 1990, samtidigt som den svenska produktionen har minskat samma period. Köttkonsumtion bidrar till stora utsläpp från jordbruket i Sverige likväl som utomlands.


Food trucks i stockholm
kort valuta inc

står för två tredjedelar av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. När det gäller mat tycker konsumenterna att det är lättare att hitta 

Krokfångad torsk finns KRAV-märkt. För odlad fisk är det fodret som fisken utfodras med som   30 jan 2020 Kontakt: Mats Wiktorsson, SLU Holding, mats.wiktorsson@slu.se, 072-209 66 03, Anna Hessle, SLU, anna.hessle  analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan Klimatpåverkan från både mat- och flygområdet ökar och motsvarar idag tillsam-   14 okt 2020 En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten vi äter och i användning för att minska klimatpåverkan från mat, då val mellan  Matens klimat- och miljöpåverkan. Maten vi konsumerar, både den vi äter och den vi slänger, står för en betydande klimatpåverkan. Fossila bränslen används till:  Kommunen arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras.