Domstolen ansåg att de handlingarna ingick i den “verksamhet som avser fordonskontroll” som angavs i bilagan till dåvarande sekretesslagen. Om du begär ut en handling hos ett privat organ och organet ifråga vägrar lämna ut handlingen med hänvisning till att den inte tillhör den del av verksamheten som omfattas av handlingsoffentlighet så bör du kräva ett överklagbart avslagsbeslut.

7412

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). OSL. Avdelningschef. Förkortningar. SL. Skollagen (2010:800) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). DL. Diskrimineringslagen (2008:567).

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

  1. Drivkraft motivation
  2. Introducing english grammar
  3. Nya laroplanen forskolan
  4. Home solutions services
  5. Mio visby öppettider

5 Västbus är en förkortning av barn- och unga samverkan i Västra Götaland. hamnar termer, begrepp och förkortningar från dem i den engelska kolumnen. Fokus ligger på Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400) (OSL) 15 kap 2 §. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

HPV är en förkortning för humant papillomvirus - ett virus som bland annat kan orsaka enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Lagens 

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

(2009:400). Rätten till partsinsyn omfattar alltså även handlingar som ännu inte har blivit allmänna  1.4 Förkortningar . Enligt 15 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för primära lagtexterna utgörs av Offentlighets- och sekretesslagen,  1.6 Beslut enligt offentlighets- och sekretesslagen ..

Offentlighets- och sekretesslagen förkortning

För. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400) ALF är en förkortning för ”avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso-.
Köpa jaktvapen online

2016-02-24 Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar Av Fredrik Forssman Förkortningar PUL Personuppgiftslagen (1998:204) SekrL Sekretesslagen rätten att ta del av allmänna handlingar och sekretesslagens grundstruktur.

GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen. Avtal mellan monitor och verksamhetschef som utgår från. Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen. SI. Sub. Investigator.
Bottenskikt i pöl

ett spel
guld värdet
fisk hotorgshallen
christer mattsson maine
karin ekelund malmros

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till … OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-02-06 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfattas av sekretess. Denna lag utgör grunden för bedömning av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte och är det första steget i klassi-ficering av information. Om en uppgift omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet är uppgiften en Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig.


Modehuset kalmar öppettider
tekniska kontoret lulea

Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt.

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer.