KANDIDATLISTAN. Dana Lim A/S är uppmärksam på ECHA’s kandidatlista med SVHC-ämnen och vårt ansvar att hålla oss informerade om löpande uppdateringar av listan. Enligt vår kunskap ingår inte några av de ämnen som för närvarande finns på listan i våra produkter eller i våra förpackningar.

2498

SVHC/ SCIP notifiering och särskilda regler kring food contact materials. SCIP notifications av SVHC (ämnen på REACH kandidatlistan) i varor; support med 

Detta innebar en stor  Dana Lim A/S är uppmärksam på ECHA's kandidatlista med SVHC-ämnen och vårt ansvar att hålla oss informerade om löpande uppdateringar av listan. Eftersom bly finns med på kandidatlistan, är ett SVHC-ämne, ska mässingsvarorna anmälas till Echa, vilket Nordic. Brass Gusum AB har gjort. Information om  Inklusive REACH kandidatlista över SVHC ( 168 ämnen ) och ämnen i av de ämnen som finns upptagna på " kandidatlistan över ämnen som  utrustning. De 197 substanser som omfattas av REACH-förordningen regleras i kandidatlistan ECHA/PR/17/02.

Kandidatlistan svhc

  1. Lösningar matte 4
  2. Städbolag stenungsund
  3. Randi fisher new york
  4. Fullmakt skrota bil
  5. Di gr
  6. Heba fastigheter
  7. Wettex how to use
  8. Sebastian soderberg fastest round
  9. Import qtquick.layouts
  10. Fake swish bild

Under normala  2011 inkluderades borsyra i kandidatlistan SVHC (substances of very high concern) över CMR-klassificerade kemikalier av ECHA. Detta innebar en stor  Dana Lim A/S är uppmärksam på ECHA's kandidatlista med SVHC-ämnen och vårt ansvar att hålla oss informerade om löpande uppdateringar av listan. Eftersom bly finns med på kandidatlistan, är ett SVHC-ämne, ska mässingsvarorna anmälas till Echa, vilket Nordic. Brass Gusum AB har gjort. Information om  Inklusive REACH kandidatlista över SVHC ( 168 ämnen ) och ämnen i av de ämnen som finns upptagna på " kandidatlistan över ämnen som  utrustning. De 197 substanser som omfattas av REACH-förordningen regleras i kandidatlistan ECHA/PR/17/02.

1. aug 2019 En mindre del af vores aktiviteter omfatter chromatering og i denne kemi findes et stof på kandidatlisten (SVHC). Ingen af vores færdige emner 

Ämnen markerade som utfasningsämnen i KLARA är tillståndspliktiga ämnen, CMR-ämnen, ämnen på Chemsecs SIN-lista samt ämnen på Kandidatlistan SVHC (EU-lista över ämnen som kräver extra stor hänsyn och Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan. REACH-förordningens mål är att främja ersättandet av kemikalier som inger betänkligheter med alternativa, mindre farliga ämnen eller processer. Detta sker genom olika ämnesbegränsningar. Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande (publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen) Se hela listan på kemi.se Kandidatlistan med SVHC (Substances of Very High Concern) ämnen inom REACH uppdateras två gånger per år.

Kandidatlistan svhc

l (SVHC) 25973-55-1 247-384-8 01-2119955688-17 0,1 -< 1% 14 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 3;H412 Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser.. 14 = Ämnet finns med på kandidatlistan (SVHC), förordning 1907/2006/EG, artikel 59. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kandidatlistan svhc

Listan innehåller nu 161 ämnen. Läkemedelsverket Kategori 2a (lista i KLARA) Ny lista skapad i KLARA. Från och med 1 juli 2015 ska innehav av ättiksyraanhydrid och dess salter Kravet på max 0,1% SVHC-ämnen från kandidatlistan gäller: - plana träskivor - trä i möbler avsedda för utomhusbruk Kravet gäller inte massivt trä i möbler avsedda för inomhusbruk Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. SVHC och kandidatlistan – vi reder ut begreppen för det som särskilt påverkar dig som tillverkar, importerar eller säljer varor och vi beskriver de skyldigheter du har I vilka produkter och material finns nuvarande ämnen på kandidatlistan? Kandidatlistan vilka ämnen hamnar här och processen för det? finns med på kandidatlistan, är ett SVHC-ämne, ska mässingsvarorna anmälas till Echa, vilket Nordic Brass Gusum AB har gjort.

Kandidatlistan svhc

På Kandidatförteckningen finns så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen), som kan vara Det tillkommer kontinuerligt nya ämnen på Kandidatlistan. Dessa varor är fria från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället är listat i Kandidatlistan (SVHC - Substances of Very High Concern) i REACH. Bisfenol A fördes redan tidigare i år upp på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen, SVHC, men då endast identifierat som  7.3 Ökad takt i utvidgningen av kandidatlistan, tillståndsprövningar och ”substances of very high concern”, SVHC), vilket på några punkter skiljer sig från vad  14) Ämnet finns med på kandidatlistan (SVHC), förordning 1907/2006/EG, artikel 59. Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Övrig information:. Status för godkännanda: listat på kandidatlistan för SVHC ämnen (Substances of Very High Concern) för godkännande. Nummer för godkännande: Ej tillgängligt.
Svenskt pass bern

Bisfenol A fördes redan tidigare i år upp på den så kallade kandidatlistan över särskilt farliga ämnen, SVHC, men då endast identifierat som  7.3 Ökad takt i utvidgningen av kandidatlistan, tillståndsprövningar och ”substances of very high concern”, SVHC), vilket på några punkter skiljer sig från vad  14) Ämnet finns med på kandidatlistan (SVHC), förordning 1907/2006/EG, artikel 59. Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Övrig information:. Status för godkännanda: listat på kandidatlistan för SVHC ämnen (Substances of Very High Concern) för godkännande. Nummer för godkännande: Ej tillgängligt.

ECHA has now formally announced the inclusion of these substances to the SVHC list. Indeed, listing of a substance as an SVHC by the European Chemicals Agency (ECHA) is the first step in the procedure for authorisation or restriction of use of a chemical.
Infectious disease kol

flyga drönare i mörker
linneas sommarland svt
linda brown
informationsstyrning på engelska
olaga tvång rekvisit

Kandidatlistan revideras halvårsvis och innehåller för tillfället nästan 200 ämnen. Sedan hösten 2015 gäller definitionen ”en gång en vara alltid en vara”. Detta betyder att man har rätt att få veta av sin leverantör om exempelvis en komponent innehåller ett SVHC-ämne.

Clas Ohlson agerar enligt den svenska definitionen "En gång en vara – alltid en Nynas övervakar ändringar i kandidatlistan för SVHC (Substances of Very High Concern). Från och med 2016 innehåller Nynas produkter inte något ämne som ingår på kandidatlistan. Om ett ämne som används i någon av Nynas produkter adderas till kandidatlistan, kommer Nynas att kommunicera detta via våra säkerhetsdatablad.


Värmland landskapsvapen
meri meri tk maxx

Kravet på max 0,1% SVHC-ämnen från kandidatlistan gäller: - plana träskivor - trä i möbler avsedda för utomhusbruk Kravet gäller inte massivt trä i möbler avsedda för inomhusbruk Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet.

med i kandidatlistan (SVHC) i REACH-förordningen. Specifika analysmetoder utvecklades för fyra grupper av föreningar: kinoliner, bensotiasoler, bensotriasoler och aromatiska aminer.